2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeAdatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

alapvető jogszabályok

SZMSZ

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelvenA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásaA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezéseA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásaA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási időA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájaA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető

 

2.3. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezéseGépjárművek parkolásának biztosítása a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)

önkormányzati rendelet szerint (Parkolás)

Lakás- és helyiséggazdálkodásról a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II.1.)

önkormányzati rendelet szerint (Ingatlankezelés)

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírásaParkolás

Ingatlankezelés

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatásParkolás

Ingatlankezelés

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértékeParkolás

Ingatlankezelés

Önkormányzati lakbértámogatás

2.4. A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzékeadatbázisok, illetve nyilvántartások
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáiadatbázisok, illetve nyilvántartások
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módjaVonatkozó szabályzat szerint:

A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségeiVonatkozó szabályzatok szerint:

A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai

Közzétételi szabályzat

2.5. Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeiA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásaA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjaA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető

2.6. Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendjeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módjaA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályaiA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A testületi szerv ülésének helyeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóiA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánosságaA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A testületi szerv üléseinek napirendjeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A testületi szerv döntéseinek felsorolásaA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolásaA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzaA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumokA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotaA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető

2.8. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásukNyilvántartó lap

2.9. Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekhirdetmények, közlemények

2.10. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeVonatkozó szabályzat szerint:

A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveVonatkozó szabályzat szerint:

A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Vonatkozó szabályzat szerint:

A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveAdatvédelmi tisztviselő

Név:      EURO-INFORD Kft.

E-mail:  p.szeifert@euroinford.hu

Mobil:   20/944-7015

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiFeltöltés alatt
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető

2.11. Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi listaEgyedi és különös közzétételi lista a 2009. évi CXXII. Tv., és a 3/2020. önkormányzati rendelet alapján
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi listaEgyedi és különös közzétételi lista a 2009. évi CXXII. Tv., és a 3/2020. önkormányzati rendelet alapján

2.12. A 2011. évi CXII tv. szerinti közzétételi adatok a közadatok újrahasznosításáról

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésévelA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
Az előző sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változataA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
Az előző sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesenA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásAz újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelöléseA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövegeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részéreA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető