Ingatlankezelés

Szekszárd Város Képviselő-testülete 3/1994.(II.1.) KT. számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairólLetölthető PDF állomány: megtekint… (148 kB)

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. pályázatot hirdet

az önkormányzat tulajdonában lévő, megüresedett bérlakások

határozott időre szóló bérleti jogának megszerzésére.


Pályázható lakások:

 • Szekszárd, Béri B. Á. u. 71. III. em.
  1 db 50 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
 • Szekszárd, Csatár u. 54. III. em.
  1 db 48 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
 • Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. IV. em.
  1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
 • Szekszárd, Jókai u. 12. IV. em.
  1 db 39 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás


Kizárólag Nyugdíjasok számára:

 • Idősek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
  2 db 23 m2 alapterületű szociális garzonlakás

Kizárólag Állami Gondozottak számára:

 • Szekszárd, Szentmiklósi út. 3.
  1 db 12 m2 alapterületű komfortos garzonlakás

Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára:

 • Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”
 • 2 db 40 m2 alapterületű bérlakás

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. Október 15. 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 510-422

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

BÉRBE ADJA

Szekszárd, Széchenyi u. 40. alagsori üzlethelyiség20 m2
Szekszárd, Bajcsy-Zs. u. 9. alagsori raktárhelyiség 73 m2
Szekszárd, Csatári-torok, volt újságos pavilon11 m2
Szekszárd, Piactér 1.  üzlethelyiség (“A” épület emelet)91 m2
Szekszárd, Piactér 1.  üzlethelyiség (“B” épület földszint)30 m2 

Részletes felvilágosítás:

Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 510-422

A több mint 300 db önkormányzati tulajdonban lévő szociális és piaci alapú bérlakás odaítéléséről Szekszárd MJV Szociális és Egészségügyi Bizottsága dönt. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft a lakások kezelésével, karbantartásával, lakbérfizetésével kapcsolatos feladatokat koordinálja.

A bérlakások pályáztatás útján kerülnek kiosztásra. A pályázatok a helyi médiában kerülnek meghirdetésre. Pályázati űrlap kérhető és leadható a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft székhelyén, a Szekszárd, Bezerédj u. 2. szám alatt.
fecskehaz

A lakások határozott időre, 3 évre kerülnek bérbeadásra, majd a bérleti időszak lejárta után a bérlő, egy a Szociális Bizottsághoz benyújtott kérelmével, kérheti a bérleti szerződés meghosszabbítását.

Az Idősek garzonházában 67 db összkomfortos 1 szobás lakás szolgálja az idősek kényelmét. A lakások szociális alapon kerülnek kiosztásra. A pályázatokat kizárólag nyugdíjas korú, 3 éve bejelentett szekszárdi lakhellyel rendelkezőktől várják.

A „GYIVI” Ifjúsági szobabérlők házában 22 db komfortos szoba bérlésére van lehetőség 25 éves korig.

„Fecskeház”-ban 34 db előtakarékos 1 szobás lakás várja a fiatal házasokat.

80 db 1,5-2,5 szobás lakás a honvédség, a rendőrkapitányság, MANK(Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.) a zeneiskola, a kórház, a főiskola és a gimnázium alkalmazottai között kerül kiosztásra. A bérlők kiválasztásáról az adott intézmény vezetői döntenek.

További 130 összkomfortos, komfortos és komfort nélküli 1-2,5 szobás lakásra, azok megüresedése és meghirdetése esetén, Szekszárdi, ingatlannal nem rendelkező személy nyújthat be pályázatot.

A bérlakásokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Vaszari Ildikó a 74/510-422-es telefonszámon,
illetve személyesen a Szekszárd, Bezerédj u. 2. szám alatt, ügyfélfogadási napokon (hétfő és szerda) 8:00-11:30  és 13:00-15:00 között.

Versenytárgyalási felhívás

üzlethelyiség bérleti jogának megszerzésére

Módja:                         Nyilvánosan meghirdetett egyfordulós versenytárgyalás.

Tárgy:                         Nemlakás bérlemény bérbeadása 5 (öt) év határozott időre.

Bérlemény címe:         Szekszárd, Széchenyi u. 60. sz. alatti üzlethelyiség (1895/A/1 hrsz)

Bérleti díj:                   min. 270.000,- Ft + 27 % Áfa/hó

Kaució:                       270.000,- Ft (a licit után a nyertes kivételével mindenki visszakapja)

Alapterület:                 135 m2

A versenytárgyaláson való részvételre jogosult minden természetes és jogi személy, aki a versenytárgyalást megelőző munkanapon, azaz 2021. július 13-án 1200 óráig a kaució összegét a kiíró pénztárába befizette.

A pályázat nyertese köteles az üzlethelyiségben folytatni kívánt gazdasági tevékenységnek megfelelő szakhatósági engedélyeket beszerezni, és köteles az üzlethelyiséget a gazdasági tevékenysége körében az arra vonatkozó szabályoknak megfelelően, és folyamatosan üzemeltetni. Az üzlethelyiség albérletbe adására, illetve oda más személy vagy szervezet befogadására csak rendkívüli esetben, a Bérbeadó írásos engedélyét követően kerülhet sor.

 

Versenytárgyalás helye:            Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Versenytárgyalás ideje:             2021. július 14. (szerda) 1000 óra

A licit induló összege:               270.000,- Ft + 27% Áfa/hó

Licitemelés:                              5.000,- Ft + 27% Áfa/hó

Az ajánlatok megtételére – a meghirdetett helyen és időpontban az érintettek jelenlétében megtartott – egyfordulós versenytárgyaláson, licitálás formájában van lehetőség. A helyiség bérleti jogát 5 (öt) év időtartamra az az ajánlattévő szerzi meg, aki/amely a legmagasabb bérleti díj megfizetését vállalja. A helyiségbérlet időtartama alatt a bérleti díj évente egy alkalommal, az előző évi infláció mértékével emelkedik

A bérleti díj a közüzemi szolgáltatási díjakat és a helyiség használatával járó egyéb költségeket (víz, villany, fűtés, szemétszállítás, stb.) nem tartalmazza, azokat a Bérlő a bérleti díjon felül, közvetlenül a szolgáltatókkal megkötendő szerződéseknek megfelelően köteles megfizetni.

Szerződéskötés: a versenytárgyalást követő 3 munkanapon belül.

Bérleti díjfizetés kezdőnapja: a helyiség birtokba adásának napja.

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel.: 74 / 510 422

                                                                                               Bartal Zoltán

                                                                                            ügyvezető igazgató

 

 

 

 

 

 

 

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. nyílt, egyfordulós versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlan bérleti jogának megszerzésére:
– Szekszárd, Széchenyi u. 60. üzlethelyiség (volt szolárium) 135 m²
A versenytárgyalás időpontja:
2021. július 14. (szerda) 1000 óra
A versenytárgyalási részvétel feltételeiről érdeklődni lehet:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. Tel: 74/510-422
www.vagyonkezelokft.hu

 

 

 

 

 

 

 

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. kezelése alá tartozik számos önkormányzati tulajdonban lévő, városközponti, frekventált elhelyezkedésű iroda, üzlethelyiség, valamint centrumhoz közeli raktár, műhely és több mint 150 garázs.

Ezek alapterülete és infrastrukturális ellátottsága változó, így képesek megfelelni a legkülönbözőbb bérlői igényeknek. Szekszárd város vezetése ingatlanjait kizárólag bérleti konstrukció keretében kívánja hasznosítani, azok megvásárlására nincs lehetőség.

garay10d

Az ingatlanok kihasználtsága megközelíti a 100 %-ot. A kiadásra váró helyiségek a helyi írott és elektronikus sajtóban kerülnek meghirdetésre, a pályázatokat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-hez kell benyújtani. A bérleti szerződések általában határozatlan, de maximum 5 éves időtartamra szólnak, a szerződés megkötésekor kaució befizetése is szükséges. A kaució összege és a felmondási idő természetesen arányban állnak egymással.

IPARI PARK

2012-től a Vagyonkezelő Kft hatáskörébe került a Szekszárdi Ipari Park Kft. feladatainak ellátása is. A volt Honvédségi Raktárbázis helyén kialakított mintegy 50 hektáros ipari park területen lévő raktárak, műhelyek, épületek jelenleg leginkább a helyi és környékbeli mikro- és kisvállalkozások munkáját kívánják megkönnyíteni. A kedvező bérleti konstrukciók segítik a vállalkozások megerősödését, növekedését. A 2009-ben elvégzett több mint 500 millió Forint összegű infrastruktúra beruházás eredményeként jelentős közműfejlesztés valósult meg a területen.

iparipark1
A Szekszárdi Ipari Parkról bővebben itt olvashat: www.ip-szekszard.hu

Vásárnaptár 2021 évre: 

Vásártér, piactér

Szekszárd MJV Közgyűlésének határozata alapján 2010. július 1-tól a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Üzemelteti a Várközben működő piacteret és a hozzá tartozó piaccsarnokot. A hagyományosan Szekszárd szívében működő piac a hét minden napján várja az odalátogatókat. 

2012. január 1-től a az Aranytó utcában lévő Szekszárdi Országos Kirakodó, Állat és Autóvásár lebonyolítását cégünk végzi. A korábban színvonalas és tömegeket vonzó esemény régi fényének visszaszerzése végett célunk mind a vásárlók, mind pedig az árusok komfortfokozatának növelése. A piaci és a vásári árusítás díjairól és feltételeiről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendeletéből tájékozódhat.

 


 v013k v02k v09kv010k

 

D épület földszint
D épület földszint
 D épület emelet
D épület emelet