Közlemények & Hírek

 

Versenytárgyalási felhívás

üzlethelyiség bérleti jogának megszerzésére

Módja:                         Nyilvánosan meghirdetett egyfordulós versenytárgyalás.

Tárgy:                         Nemlakás bérlemény bérbeadása 5 (öt) év határozott időre.

Bérlemény címe:         Szekszárd, Széchenyi u. 60. sz. alatti üzlethelyiség (1895/A/1 hrsz)

Bérleti díj:                   min. 270.000,- Ft + 27 % Áfa/hó

Kaució:                       270.000,- Ft (a licit után a nyertes kivételével mindenki visszakapja)

Alapterület:                 135 m2

A versenytárgyaláson való részvételre jogosult minden természetes és jogi személy, aki a versenytárgyalást megelőző munkanapon, azaz 2021. július 13-án 1200 óráig a kaució összegét a kiíró pénztárába befizette.

A pályázat nyertese köteles az üzlethelyiségben folytatni kívánt gazdasági tevékenységnek megfelelő szakhatósági engedélyeket beszerezni, és köteles az üzlethelyiséget a gazdasági tevékenysége körében az arra vonatkozó szabályoknak megfelelően, és folyamatosan üzemeltetni. Az üzlethelyiség albérletbe adására, illetve oda más személy vagy szervezet befogadására csak rendkívüli esetben, a Bérbeadó írásos engedélyét követően kerülhet sor.

 

Versenytárgyalás helye:            Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Versenytárgyalás ideje:             2021. július 14. (szerda) 1000 óra

A licit induló összege:               270.000,- Ft + 27% Áfa/hó

Licitemelés:                              5.000,- Ft + 27% Áfa/hó

Az ajánlatok megtételére – a meghirdetett helyen és időpontban az érintettek jelenlétében megtartott – egyfordulós versenytárgyaláson, licitálás formájában van lehetőség. A helyiség bérleti jogát 5 (öt) év időtartamra az az ajánlattévő szerzi meg, aki/amely a legmagasabb bérleti díj megfizetését vállalja. A helyiségbérlet időtartama alatt a bérleti díj évente egy alkalommal, az előző évi infláció mértékével emelkedik

A bérleti díj a közüzemi szolgáltatási díjakat és a helyiség használatával járó egyéb költségeket (víz, villany, fűtés, szemétszállítás, stb.) nem tartalmazza, azokat a Bérlő a bérleti díjon felül, közvetlenül a szolgáltatókkal megkötendő szerződéseknek megfelelően köteles megfizetni.

Szerződéskötés: a versenytárgyalást követő 3 munkanapon belül.

Bérleti díjfizetés kezdőnapja: a helyiség birtokba adásának napja.

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel.: 74 / 510 422

                                                                                               Bartal Zoltán

                                                                                            ügyvezető igazgató

 

 

 

 

 

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. nyílt, egyfordulós versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlan bérleti jogának megszerzésére:
– Szekszárd, Széchenyi u. 60. üzlethelyiség (volt szolárium) 135 m²
A versenytárgyalás időpontja:
2021. július 14. (szerda) 1000 óra
A versenytárgyalási részvétel feltételeiről érdeklődni lehet:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. Tel: 74/510-422
www.vagyonkezelokft.hu

 

 

 

 

2020. 12. 01.