1.1.1 Elérhetőségi adatok

Hivatalos névSzekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Postacím7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Telefonszám74/510-422
Faxszám74/319-468
E-mailugyfelszolgalat@vagyonkezelokft.hu
Honlaphttps://www.vagyonkezelokft.hu/
Ügyfélszolgálat elérhetősége

Telefon: 74/510-422

Fax: 74/319-468

Cím: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Az ügyfélszolgálati vezető neveKapcsolat
Az ügyfélfogadás rendjeHétfő és szerda: 800-1200, 1300-1500
Ügyfélszolgálat(pénztár) nyitva tartás

Hétfő-csütörtök 730-1200, 1230-1530

Péntek: 730-1330

 

 

1.1.2 Szervezeti struktúra

1.1.3 A szervezet vezetői, szervezeti egységek vezetői és elérhetőségeik

Bartal Zoltán – ügyvezető igazgató

Telefon: 74/510-422

Email: bartal@vagyonkezelokft.hu

Ladányi Roland – ügyvezetőigazgató -helyettes

Telefon: 74/510-422

Email: ladanyi@vagyonkezelokft.hu

Wingert Róbert  – pénzügyi- gazdasági vezető

Telefon: 74/510-422

Email: wingert@vagyonkezelokft.hu

Vaszari Ildikó – titkárnő, ingatlankezelési ügyintéző

Telefon: 74/510-422 (1-es mellék)

Email: ugyfelszolgalat@vagyonkezelokft.hu

Pánczélné Lampek Ildikó – ügyfélszolgálati főmunkatárs

Telefon: 74/510-422 (2-es mellék)

Email: panczelne.ildiko@vagyonkezelokft.hu

Károlyi Kálmán – parkolási csoportvezető

Telefon: 74/510-422 (5-ös mellék)

Email: parkolas@vagyonkezelokft.hu

Kiss János – ingatlanhasznosítási főmunkatárs

 

Telefon: 74/510-422

Email: kiss.janos@vagyonkezelokft.hu

Molnár András – Garay Élménypince -üzletvezető

 

Telefon: 74/510-422 (4-es mellék)

Telefon: 20/296-7545

Email: garayelmenypince@garaypince.hu

Munkácsi Sándor – piac-, vásárfelügyelő

Telefon: 20/772-9051

Telefon: 20/383-8377

Email: piacfelugyelet@vagyonkezelokft.hu

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetőségeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-jeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendjeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezikA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírásaA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neveA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető

 

1.4. Közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljaA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A fentiek szerinti közalapítványok székhelyeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolásaA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető

 

1.5. Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neveA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetőségeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neveA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeFelügyeleti szervek
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendjeFelügyeleti szervek

 

1.7. Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetőségeA Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető